Meclis Başkanı’ndan ‘Darbe Komitesi raporu’ açıklaması

ANKARA- TBMM Lideri Mustafa Şentop, resmi raporu ortaya çıkmayan 15 Temmuz Darbe Teşebbüsü Araştırma Komisyonu’nun raporuyla ilgili açıklama yaptı. Devrin komite lideri Reşat Petek’in raporun Meclis Başkanlığı’na sunulduğu açıklamasını reddeden Şentop, içtüzük kararlarına uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Komitesi Raporu’nun TBMM Başkanlığı’na sunulmadığını söyledi.

Meclis Lideri Mustafa Şentop tarafından bahse ait yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

SÜRE İÇERİSİNDE RAPOR SUNULMADI: 15 Temmuz Araştırma Kurulu çalışmalarına 4 Ekim 2016 tarihinde başlamıştır. TBMM İçtüzüğü’nün üstte yer verilen 105’inci unsuru uyarınca bir aylık ek müddet almadığı için, kelam konusu Araştırma Komitesinin çalışmaları 4 Ocak 2017 tarihinde hukuken sona ermiştir. Buna rağmen anılan komite tarafından müddeti içerisinde TBMM Başkanlığı’na bir rapor sunulmadığı üzere, 105’inci hususta öngörüldüğü halde komitesinin çalışmalarını müddeti içerisinde tamamlamamasının nedenleri ve o ana kadar varılan sonuçlar üzerinde Genel Kurul’da görüşme açılması yoluna da gidilmemiştir.

TASLAK RAPOR İLE TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULAN RAPORUN BİREBİR METİN OLMADIĞI: Bununla birlikte ismi geçen kurul tarafından hazırlandığı belirtilen ve birtakım haberler ile internet sitelerinde fotoğrafına yer verilen rapor taslağı, 12 Temmuz 2017 tarihinde komite lideri tarafından bir üst yazıyla TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Lakin, Kurulun Cumhuriyet Halk Partisi’ne mensup kimi üyeleri (İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İstanbul Milletvekilleri Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Aykut Erdoğdu ve Zeynel Emre) tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan 14 Temmuz 2017 tarihli yazıyla, “kendilerine görüşlerini bildirmeleri için gönderilen taslak rapor ile TBMM Başkanlığı’na sunulan raporun tıpkı metin olmadığı, yapılan değişiklikler ve eklemelerin tashih niteliğinde düzeltme ve redaksiyonun çok ötesinde olduğu, bu nedenle raporda yapılan tashih ve redaksiyon dışındaki düzeltmeler ve eklemelerin rapordan çıkarılması gerektiği” iletilmiş, aksi takdirde raporun son hali üzerinde ek inceleme ve görüş bildirme imkânının kendilerine tanınması talep edilmiştir.

TÜM SÜREÇLERİ TAMAMLANMIŞ RAPOR TBMM BAŞKANLIĞI’NA SUNULMADI: Bunun üzerine TBMM Başkanlığı tarafından 17 Temmuz 2017 tarihli yazı ile kelam konusu komite üyelerinin itirazlarının kıymetlendirilerek gereğinin yapılması için 14 Temmuz 2017 tarihli yazı Araştırma Komisyonu’na iletilmiştir. Devam eden süreçte, Kurul üyelerinin “Komisyonda görüşülen metin” olarak üzerinde mutabakat sağladığı, İçtüzük kararlarına uygun olarak tüm süreçleri tamamlanmış bir Meclis Araştırması Kurulu Raporu, TBMM Başkanlığı’na sunulmamıştır. Hasebiyle, 26. Yasama Devri’nde kurulan 15 Temmuz Araştırma Kurulu tarafından içtüzükte öngörülen mühlet içerisinde tamamlanarak birebir yasama periyodunda TBMM Başkanlığı’na sunulan ve kurul üyelerinin, komitede görüşülen metin olarak üzerinde mutabık kaldıkları bir rapor, öteki bir sözle TBMM İçtüzüğü kararları mucibince hukuken (resmi anlamda) Meclis Araştırması Kurulu Raporu niteliğini taşıyan bir rapor bulunmamaktadır.

RESMİ SÜREÇ YAPABİLME İMKANI KALMADI: Başka taraftan TBMM İçtüzüğü’nün 77’nci unsurunun ikinci fıkrası “Yasama devri başında, evvelki devirde verilmiş yazılı soru, Meclis araştırması, genel görüşme önergeleri … kararsız sayılır” kararını içerdiğinden; 26. Yasama Dönemi’nin bitip, 24.06.2018 tarihinde yeni yasama periyodunun başlamasıyla, kelam konusu Meclis Araştırması kararsız hale gelmiştir. Öteki bir tabirle 26. Yasama Dönemi’nin tamamlanmasıyla birlikte, TBMM Genel Kurulu’nun 26 Temmuz 2016 tarihli kararına istinaden Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Teşebbüsü ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Taraflarıyla Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Gayesiyle açılan Meclis araştırması hakkında resmi rastgele bir süreç yapabilme imkânı kalmamıştır.

YAPILABİLECEK YENİ TÜREL BİR SÜREÇ BULUNMAMAKTADIR: Münasebetiyle içinde bulunduğumuz 27. Yasama Devri’nde TBMM İçtüzüğü’nün 77’nci unsuru uyarınca kararsız hale gelen kelam konusu Meclis araştırmasına ait olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nca, 26. Yasama Dönemi’nde yaşanılan süreçlerin açıklanması dışında, yapılabilecek yeni bir tüzel süreç bulunmamaktadır. Lakin kelam konusu Araştırma Komisyonu’nun faaliyetlerine ait en kıymetli bilgi kaynağını teşkil eden komite tutanaklarına, bu kapsamda komitede yapılan tartışmalara, milletvekilleri yahut komiteye davet edilen bireyler tarafından serdedilen görüşlere internet adresi üzerinden kamuoyunun erişebilmesi mümkün bulunmaktadır.

Yorum yapın